Ouders welkom

Digitale rondleiding door de school kan je hier bekijken.

Op donderdag 4 maart, om 18u, organiseren we een rondleiding op de school.

EXTRA rondleiding op dinsdag 9 maart, om 18u.

  Zorgvisie

  De zorgvisie is een visie die veel domeinen van onze werking op school doorkruist. Ze wordt uitgewerkt vanuit het Pedagogisch project en vormt als het ware de grondwet van onze school. 
  Kinderen brengen een heel stuk van hun tijd door op school en hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving waar er oog is voor een goed evenwicht tussen hun mogelijkheden, grenzen, emoties en kennis. Om hieraan zo kwalitatief mogelijk te kunnen werken is er een zorgvisie uitgeschreven die we 
  gebruikenals reflexie op ons eigen functioneren .

  Via de link hieronder kan u onze visie downloaden en uitgebreid nalezen.                       Zorgvisie wordt momenteel aangepast.

  Als schoolteam werken we aan al deze mooie doelen samen met het CLB en worden we verder ondersteund door het VBB (Voorrangs Beleid Brussel), Brusseleer, de vzw Soidariteit voor het Gezin , organisaties uit de omgeving en zeker niet te vergeten de ouders of de mensen die rondom het kind staan. Het is ons beleid samen te werken met externe partners zoals een logopediste of een psycholoog om de neus in dezelfde richting te houden.
   .
  We wilen de kinderen stimuleren om uitdagingen aan te gaan en te experimenteren. We werken aan gezondheid via voeding en bieden sportmogelijkheden aan in ons lessenpakket
  .Via de Brede school krijgen  de  kinderen  de mogelijkheid om   na schooltijd deel te nemen aan verschillende activiteiten.                                                                                 

   

   

  X