Ouders welkom

Digitale rondleiding door de school kan je hier bekijken.

Op donderdag 4 maart, om 18u, organiseren we een rondleiding op de school.

EXTRA rondleiding op dinsdag 9 maart, om 18u.

  Pedagogisch project

  Onze school is een christelijke multiculturele basisschool. 

  Wij zijn een katholieke school die de christelijke waarden beleeft.

  Openheid en waardering zijn voor ons belangrijk omdat ze de verbondenheid binnen onze multiculturele school bevorderen. Wederzijds respect zowel voor wat ons verbindt als voor ieders eigen identiteit zijn de basis van een groeiende samenhorigheid waardoor ieder zich hopelijk bij ons welkom voelt.

  Ons schoolteam zet er zich met deze overtuiging ten volle voor in. Veiligheid, verbondenheid en wederzijds respect vormen de basis van onze hechte school. Om dit te bevorderen worden regelmatig o.a. belangrijke christelijke geloofsmomenten samen gevierd. Zo leren we onze kinderen bewust worden van deze waarden zodat ze met een eigen identiteit hun weg kunnen vinden in de huidige maatschappij.

  Een school met een zorgbeleid.

  De grote diversiteit in onze school zien wij als een extra kans om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.  We hebben oog voor waar kinderen goed in zijn en zetten de kennis en vaardigheden om in het leerproces. Kinderen leren van en met elkaar. 

  Eigentijds leren.

  In onze school besteden we aandacht aan de totale ontwikkeling van elk kind. Wij zijn ervan overtuigd dat echt leren vooral plaatsvindt wanneer je vertrekt vanuit de ervaringswereld en interesses van de kinderen.

  School als leefgemeenschap.

  Samen school maken veronderstelt een verdraagzame en respectvolle omgang met elkaar.

  Onze school is een Nederlandstalige school.

  In onze school neemt taalvaardigheidsonderwijs een belangrijke plaats in. Door onze kinderen heel veel kansen te bieden tot spreken, luisteren, lezen en schrijven worden ze vaardiger in het gebruik van het Nederlands.

   

  X